WARSZTATY

WARSZTATY
1. „ŻOLIBORZ.PL”  więcej…
2. Coaching dla nauczycieli pod kątem metod aktorskich.    więcej…

Trening aktorski, który proponuję uczestnikom jest wynikiem mojej 12-letniej praktyki scenicznej, nauki w szkole teatralnej oraz doświadczeń prowadzenia warsztatów aktorskich
z różnymi grupami wiekowymi.

Główny nacisk kładę na równoległy rozwój każdego z instrumentów jakimi posługuje się aktor – oddech, głos, ciało, dykcja, wyobraźnia, kreatywność.
Wprowadzam ćwiczenia pogłębiające umiejętność pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

Poprzez szereg zadań, jakie oferuję uczestnikom, pomagam im w pogłębieniu koncentracji na własnym celu, co prowadzi, między innymi, do wzmocnienia poczucia pewności siebie, na przykład podczas wystąpień publicznych.

Etiudy (krótkie formy sceniczne) jakie będą częścią twórczej pracy, a których inspiracją będzie codzienność, sprawią, że uczestnicy nauczą się z dystansem postrzegać własne życie, co zawsze korzystnie wpływa na nastawienie do obowiązków jakie przynosi każdy dzień.

ADRESACI ZAJĘĆ
Trening aktorski jest kierowany do osób, które planują w przyszłości zająć się aktorstwem jak również dla wszystkich tych, którzy nieustannie pracują nad pogłębianiem jakości swojego życia zawodowego oraz prywatnego.