COACHING

COACHING dla nauczycieli pod kątem metod aktorskich        

AUTORKA PROJEKTU: MAGDALENA ENGELMAJER
                                                            Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, prezenterka TV, instruktor warsztatów aktorsko- teatralnych,
organizatorka zdarzeń z zakresu kultury.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ORAZ CEL WARSZTATÓW
Proponuję warsztaty, które poprzez praktykę osiągają między innymi dwa cele:

a) Poszerzają własny warsztat takich narzędzi jak: komunikacja niewerbalna, impostacja głosu, wyrazistość mowy, świadoma praca przeponą.

Nauczyciel wychodzący przed uczniów podczas każdej lekcji, musi podobnie jak aktor przyciągnąć swoimi technikami uwagę widza-ucznia, do tego stopnia aby komunikat jaki przekazuje był przystępny i pozostawał w głowie odbiorcy – ucznia jak najdłużej.

W teatrze nazywamy to komunikatem zwrotnym. Wychodząc przed widownię i odgrywając swoją rolę, aktor używa technik, które sprawiają, że widz chłonie to, co widzi i słyszy. Jeśli uda się skoncentrować jego uwagę na treści, płynącej ze sceny, aktor otrzymuje komunikat zwrotny.

Prawidłowe operowanie głosem, tak aby nie uszkodzić strun głosowych, wyrazistość mowy, poprawny, pełny oddech, niewerbalne środki wyrazu… to tylko niektóre z technik, doskonalących warsztat aktora, jak również pogłębiających warsztat nauczyciela.

b) Przygotowują nauczycieli do świadomego prowadzenia warsztatów teatralno – aktorskich z młodzieżą.

Praca z młodzieżą nad warsztatem aktorskim, wymaga profesjonalnego przygotowania.

Stąd głównym celem coachingu dla nauczycieli, będzie praca nad wszystkimi elementami treningu aktorsko – teatralnego, tak aby w pełni świadomie przekazywać zdobyte umiejętności.

Aktorstwo, i teatr w ogóle, to sztuka żywa, to praktyka, której należy doświadczyć pod okiem zawodowego aktora. Umiejętności zdobyte podczas takiego treningu, umożliwią przekazywanie wiedzy praktycznej podczas zajęć teatralnych z młodzieżowymi, amatorskimi grupami teatralnymi oraz w pracy indywidualnej przygotowującej młodych adeptów sztuki aktorskiej, do udziału w licznych konkursach recytatorskich.

 ZAJĘCIA:
– Impostacja głosu
– Ćwiczenie aparatu mowy
– Plastyka ruchu.
– Kultura żywego słowa
– Reżyseria

TRYB ZAJĘĆ
8 sobót po cztery godziny z przerwą.