fbpx
TEATR ME/ST

TEATR ME/ST


Prowadzenie profesjonalnego, niezależnego teatru, prezentującego autorskie spektakle w Pawilonie SARP. Działalność współfinansowana przez m.st. Warszawę.

TEATR WARSZAWA+50


Prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Działalność współfinansowana przez m.st. Warszawę.

FUNDACJA /DANE/STATUT

DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja projektów teatralnych oraz około-teatralnych.

Urzeczywistnianie przedsięwzięć społecznościowych, mających na celu pobudzenie widzów do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych. Do najważniejszych należą cykliczne „Niedziele Teatralno – Kulinarne” (NTK), Kobiece weekendy ze spektaklem „Dolne Partie – musical intymny” czy „Wspólna Sztuka”.
Organizowanie warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej oraz warsztatów artystycznych m.in. aktorskich, teatralnych, dramatopisarskich.

Fundacja stworzona przez ludzi i dla ludzi twórczych, realizujących swoje cele z zakresu kultury i sztuki.

FUNDACJA ARTYSTYCZNA ME/ST

Szymon Turkiewicz  –  prezes fundacji
Magdalena Engelmajer – zarząd

Rada fundacji:
Marcin Szczepaniak – przewodniczący rady fundacji
Arleta Tasiemska – członek rady fundacji

REGON: 020311701
NIP: 899-258-16-64
KRS: 0000258444

ADRES FUNDACJI:
ul. Makolągwy 11/15
02-811 Warszawa

CELE:

 1. Działalność artystyczna a w szczególności teatralna.
  2. Pozyskiwanie środków umożliwiających wypełnianie statutowych zadań.
  3. Przekazywanie środków finansowych i wszelkich innych na realizację celów statutowych Fundacji.
  4. Realizowanie spektakli.
  5. Organizacja warsztatów i kursów teatralnych dla aktorów, scenografów, muzyków, reżyserów oraz dramaturgów
  w tym warsztatów dla dzieci i młodzieży.
  6. Organizowanie oraz udział w festiwalach, spotkaniach, wykładach, konkursach oraz imprezach kulturalnych i
  rekreacyjnych.
  7. Działalność wydawnicza.
  8. Mobilizowanie opinii publicznej na rzecz działań służących osiąganiu celów Fundacji.
  9. Współpraca z organizacjami i instytucjami istniejącymi w Polsce i za granicą: rządowymi, pozarządowymi,
  samorządowymi, społecznymi, wyznaniowymi, naukowymi, zawodowymi, sportowymi, itp.
  10. Fundowanie medali dla ludzi i instytucji, które poniosą szczególne zasługi na rzecz realizacji celów Fundacji.
  11. Tworzenie wszelkich elementów artystycznych na potrzeby spektakli teatralnych.
  12. Podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami Fundacji.
  13. W wyżej wymienionym zakresie fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatna pożytku
  publicznego.
Wpisz szukane słowo i naciśnij ENTER
X